Voorwaarden

Wie bij ons huurt, ondertekent een standaard huurovereenkomst conform Nederlands recht, waarin rechten en plichten van huurder en verhuurder zijn vastgelegd.